Kepimpinan merupakan suatu proses menggerakkan sekumpulan individu untuk mencapai objektif dan matlamat yang ditentukan. Dalam Islam, aspek kepimpinan diberi perhatian penting sehingga Allah SWT telah memerintahkan atas ketaatan hambanya dengan menyeru supaya melantik ketua dan mentaatinya seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’(4):59

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

 

AHLI JAWATANKUASA MASJID AL-AZHAR, KUIS

 

Nazir
Dr Saifulah Samsudin
Timbalan Nazir
Muhammad Fairuz Yusoff
Penolong Pendaftar
Hafizi M. Napi
Setiausaha
Mohd Nor Hafiz Mohd Unus
Penolong Setiausaha
Ahmad Afifuddin Mohammad Aris
Bendahari
Muhammad Khir Haris
Biro Pemuda
1. Syazwan Sabri
2. Mariam Jamaludin
Biro Hal Ehwal Muslimat
1. Hajah Nor Hasdillah Mohd Hasim (Ketua)
2. Safinah Ismail
3. Siti Zaharah Abd Hamid
Biro Badan Amar Ma'ruf & Nahi Mungkar (Badar)

1. Ahmad Shafiq Mat Razali 
    (Ketua)
2. Che Wan Shamsul Bahri Che Wan Ahmad
3. Mohd Asri Ishak
4. Mohd Naim Sapar

Biro Dakwah dan Muallaf
1. Yusof Marlon (Ketua) 
2. Syarul Azman Shaharuddin
Biro Pemangunan dan Penyelenggaraan
1. Mohamad Tarmizi Mohamad Hamid (Ketua)
2. Ahmad Rabili Mohd Hashim
Biro Ilmu dan Pendidikan Berterusan
1. Khairatul Akmar Ab. Latif (Ketua)
2. Husni Abdullah
3. Abu Zaki Ismail
Biro Perhubungan Seranta
1. Mohd Rashidi Ali (Ketua)
2. Noraini Mat Din
Biro Dana dan Penajaan
1. Mohamad Sofuan Mohamad Saleh (Ketua)
Biro Penerangan dan Penerbitan
1. Nur Muizz Mohamed Salleh (Ketua)
2. Syarbaini Ahmad
3. Mohd Baihaqi Ramli
Pemeriksa Kira-kira I
Hasim Abdullah
Pemeriksa Kira-kira II
Mohd Azli Shahani