Kepimpinan merupakan suatu proses menggerakkan sekumpulan individu untuk mencapai objektif dan matlamat yang ditentukan. Dalam Islam, aspek kepimpinan diberi perhatian penting sehingga Allah SWT telah memerintahkan atas ketaatan hambanya dengan menyeru supaya melantik ketua dan mentaatinya seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’(4):59

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

 

AHLI JAWATANKUASA MASJID AL-AZHAR, KUIS

 

Nazir
Dr. Saifulah Samsudin
Timbalan Nazir I
Muhammad Fairuz Yusoff
Timbalan Nazir II
Sahlawati Abu Bakar
Setiausaha
Mohd Nor Hafiz Mohd Unus
Timbalan Setiausaha
Anssar Nasrun
Bendahari
Muhammad Afif Irfan Ahmad Kamil
 Timbalan Bendahari
Mohamad Hanafi Ismail
 Imam I
Nik Mohd Nabil Ibrahim @ Nik Hanafi
 Imam II
Muhammad Syafee Salihin Hasan
 Bilal
Dr. Syarul Azman Shaharuddin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Abdul Haiy Mahmod
 Siak
Iqbal Hisham Bahasuan
Biro Ilmu dan Pendidikan Berterusan
Mohd Rasyidi Ali
Dr. Khairatul Akmar Ab. Latif
Dr. Abu Zaki Ismail
Mahmud Lutfi Abd Hadi
Biro Dana & Tajaan
Mohamad Sofuan Mohamad Salleh
Mohd Fadhli Ab Rahman
Hafizi M. Napi
Biro Penerangan & Penerbitan
Dr. Ghazali Zainuddin
Dr. Syarbaini Ahmad
Nur Muizz Mohamed Salleh 
Biro Pembangunan & Penyelenggaraan
Mohamad Tarmizi Mohamad Hamid
Ahmad Rabili Mohd Hashim 
Biro Dakwah & Pembangunan Insan
Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib
Dr. Syarul Azman Shaharuddin
Norita Kamaruddin
Biro Badan Amar Ma’ruf & Nahi Mungkar
Ahmad Syafiq Mat Razali
Che Wan Shamsul Bahri Che Wan Ahmad
Asri Ishak
Mohd Naim Bin Sapar
Biro Hal Ehwal Muslimat
Nor Saadah Din @ Mohd Nasirudin
Hjh. Nor Hasdilah Mohd Hasim
Safinah Ismail 
Biro Pemuda
Mohd Ariffudin Abdul Kadir
Nur Naim Ismail
Pemeriksa Kira-Kira I
Ahmad Yani Ismail
Pemeriksa Kira-Kira II
Mohd Azli Bin Shahani