Bil. Nama Jawatan KUIS Jawatan JAIS
1 Dr Saifulah Samsudin Pengarah Masjid Al-Azhar Nazir
2 Muhammad Fairuz Yusoff Pegawai Tadbir Timbalan Nazir
3 Mohd Nor Hafiz Mohd Unus Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Seksyen Pengimarahan &
Penyelenggaraan)
Setiausaha
4 Muhammad Khir Haris Penolong Pegawai Kewangan Bendahari
5 Muhd Wafi Zuhdi Ahamad Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Staf Masjid)
Penolong Setiausaha
6 Imran Kamal Basah Pengetua SBI Imam I
7 Muhammad Shafee Salihin Hasan Pensyarah Imam II
8 Mohd Sofian Jamaludin Pembantu Tadbir Bilal I
9 Muhammad Akmal Amir Zahid Pelajar Bilal II
10 Qamarul Arifin Ali Pembantu Hal Ehwal Islam
(Staf masjid)
Siak I
11 Muhammad Afifuddin Mohammad Pelajar Siak II
12 Hj Syukri Nor Halim Pembantu Am MAsjid