Bil. Nama Jawatan KUIS Jawatan JAIS
1 Dr Saifulah Samsudin Pengarah Masjid Al-Azhar Nazir
2 Muhammad Fairuz Yusoff Pegawai Tadbir Timbalan Nazir I
3 Sahlawati Abu Bakar Pensyarah Timbalan Nazir II
4 Hafizi M. Napi Penolong Pendaftar -
5 Mohd Nor Hafiz Mohd Unus Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Seksyen Pengimarahan &
Penyelenggaraan)
Setiausaha
6 Muhammad Khir Haris Penolong Pegawai Kewangan Bendahari
7 Mohamad Hanafi Ismail  Pembantu Tadbir Timbalan Bendahari
8 Anssar Nasrun Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Staf Masjid)
Penolong Setiausaha
9 Nik Mohd Nabil Ibrahim @ Nik Hanafi Pensyarah Imam I
10 Muhammad Shafee Salihin Hasan Pensyarah Imam II
11 Mohamad Ariff Adflin Faizan Pelajar Bilal II
12 Mohd Sofian Jamaludin Pembantu Tadbir Bilal II
13 Muhammad Akmal Amir Zahid Pelajar Siak I
14 Iqbal Hisham Bahasuan Pelajar Siak II