Moto

“Masjid Al-Azhar – Pusat Pembangunan Ummah”

  Visi

Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai pusat pengembangan budaya ilmu, dakwah komprehensif dan tarbiyah.

  Misi

Membudayakan aktiviti-aktiviti keilmuan, kerohanian dan kemasyarakatan untuk melahirkan Da’ie, Ulama dan Umara’.

  Objektif
  1. Manjadikan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Percambahan Ilmu Dan Pendidikan Berterusan (Center Of Learning)

  2. Memperkasakan Masjid Al-Azhar sabagai Institusi Asas Perlaksanaan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

  3. Menggalakkan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Pembangunan Insan Warga KUIS Dan Masyarakat Luar

  4. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Penerangan Dan Rujukan

  5. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai masjid Pusat Khidmat Ummah

  6. Menjadikan Masjid Al-Azahar sebagai Pusat Seminar Dan Penyelidikan

  7. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai masjid yang berdikari

  Fokus
  1. Pusat Rujukan Tarbiyah Mahasiswa

  2. Pusat Ilmu & Dakwah

  3. Pusat Rawatan Darussyifa’

  4. Pusat Rujukan Pematuhan Syariah

  

*Dasar Masjid Al-Azhar telah dibincangkan oleh Nazir dan ketua-ketua Biro Jawatankuasa Masjid Al-Azhar KUIS pada 13 April 2016